Elektriker hva kan du gjøre selv?

Man installing a bulb in living room
Philip Nguyen
Philip Nguyen

Elhjem innholdsprodusent

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Hva kan du gjøre selv?

Er du hobbyelektriker eller bare ønsker å spare penger på oppussingen? Da er det noe innen det elektriske du kan gjøre selv, men også mye som skal overlates til de faglærte. Har du erfaring og føler deg trygg på det elektriske arbeidet som skal gjøres, er det ingenting som stopper deg etter å ha tatt disse tingene i betraktning.

Skifte lyspære er blant elektrisk arbeid du kan gjøre selv

Oppussing er en dyr begivenhet som krever mye arbeid og tid. Det kan være fristende å få gjort mest mulig elektrisk arbeid selv i hjemmet – det sparer deg for mye penger hvis du vet hva du driver med. Så lenge det utføres riktig og etter loven, er det ikke noe i veien for å leke hobbyelektriker. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS), har utarbeidet en fullverdig liste over hva du som ufaglært kan gjøre selv. Alt som ikke står på denne listen, skal utføres av sertifisert elektriker

 

Dette kan du gjøre som hobbyelektriker

  • Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser. Den veggfaste delen må en elektriker installere.
  • Montere og skifte varmeovner med bevegelig ledning og støpsel.
  • Koble til eller skifte topolede støpsler opptil 25 A med og uten jording.
  • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter opptil 16 A med og uten jording.
  • Koble til  og reparere bordlamper, lampetter og lignende som har bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere. Husk å skru av strømmen!
  • Skifte og koble til belysningsutstyr i takkrok med sukkerbit eller plugg/kontakt, som ikke er en del av den faste installasjonen.

 

Hold deg unna stikkontakten

Begrensningene av hva som er lov å utføre som privatperson, ligger i om arbeidet angår den faste elektriske installasjonen. Å skifte stikkontakt er dermed ikke tillatt, selv om du kan bytte støpsel som hobbyelektriker. En kan heller ikke legge, montere eller tilkoble varmekabler, montere innfelt belysning (downlights) og lamper for 230 V, eller arbeide i sikringsskapet, da alt dette medfører stor fare for varmegang og brann. Dette skal utføres av elektrikere registrert i Elvirksomhetsregisteret.

 

Fast elektrisk installasjon skal utføres av elektriker godkjent i Elvirksomhetsregisteret.

 

Unngå forsikringssmell

I mange elektroforretninger får du kjøpt materiell og utstyr som ikke er lov å montere selv. Dette skal forretningen informere om, men det er også viktig å sjekke i forskriften at dette er noe en har lov til å gjøre som hobbyelektriker. Hvis ulovlig elektrisk arbeid i hjemmet blir utført som ufaglært, og det oppstår brann eller andre skader, vil det sannsynligvis påvirke forsikringen en får utbetalt. I verste fall får en ikke utbetalt noe som helst dersom forsikringsselskapet kan dokumentere at arbeidet er gjort av en ufaglært eller dersom det ikke foreligger lovpålagt dokumentasjon for utførte installasjoner. Når elektrisk arbeid blir utført av en selv eller andre ufaglærte, er det ens eget ansvar å påse at det blir utført ihenhold til norsk forskrift og norm.. 

 

Mindre lønnsomt på lang sikt

Salgsverdien på boligen vil forringes ved å utføre elektrisk arbeid som ufaglært. Samsvarserklæring blir bare tildelt dersom det kan bekreftes at alt elektrisk arbeid er utført av sertifiserte elektrikere, noe en eventuell kjøper vil være opptatt av. Hvis noe går galt under oppussingen som hobbyelektriker, kan det ende med å koste mer enn det en ville spart ved å gjøre det selv. Ofte må en profesjonell gjøre arbeidet på nytt slik at det blir korrekt utført og/eller muliggjør utdeling av samsvarserklæring. Man kan også risikere å bli erstatningsansvarlig når det oppdages ulovlige installasjoner etter overtakelse av eiendommen.

Dersom du er praktisk anlagt, men usikker på om du vil klare eller har lov til å gjøre noe selv av elektrisk arbeid, er det lurt å kontakte et elektrikerfirma for råd og veiledning. Det kan være bedre å overlate jobben til profesjonelle hvis du ikke er helt sikker på at dette er noe du kan nok om. Det er nemlig ikke lov å installere elektrisk materiell for senere å kontakte en sertifisert elektriker for å koble det til det elektriske anlegget. 

 

Kan få støt mens man dusjer

Det er viktig å huske hvor farlig og skadelig det kan være å gjøre elektrisk arbeid uten å være faglært. Feil i utførelsen kan føre til brannskader, støt og eventuelt død, både for en selv, de en bor med, naboer og besøkende. Det er lett å få støt mens man dusjer dersom det er noe galt med installeringen av varmekabler på badet. Ved ny installasjon/opplegg ti lPlatetopp/komfyr, må du få en elektriker til å installere en bryter/komfyrvakt som slår av strømmen ved overoppheting, noe som ellers lett kan føre til brann. Elektrisk arbeid bør du dermed kun gjøre dersom du har nok kunnskap om det.

 

Feil prosess vedrørende installasjon av varmekabler kan føre til støt i dusjen.

Eletrikertjenester på dagen – enkelt & rimelig. 

Elhjem
Vi godtar alle kredittkort for rask og enkel betaling.