Grunner til å installere varme i takrenna

Hanging icicles from the roof of a wooden building on a winter frosty day, a lot of snow on the roof
Philip Nguyen
Philip Nguyen

Elhjem innholdsprodusent

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Vaskemaskin

Det er en god og sikker investering å få installert varmekabler i takrenna. Man unngår farlige istapper fra taket, og minimerer sjansene for frostspreng som kan ødelegge takrenner, forbord og takstein. Varmekabler passer for alle typer boliger og kan gjøres raskt og rimelig av elektrikere.


Man unngår store istapper og fare for frostspreng ved å installere varmekabler i tak/takrenne.

Varmekabler i takrenna er ikke godt kjent blant folk flest, og ikke alle vet hva det er godt for. Enkelt fortalt er det billigere å få installert varmekabler før vinteren enn å vente på at frostspreng kan skje, der kostnadene for utskiftning av takrenner, nedløp, tak og fasade er høyere enn kablene. Uteplassen blir i tillegg sikrere å oppholde seg på, siden det ikke er fare for at snø og isklumper faller ned. For bygårder og næringsbygg er det særlig viktig å være opptatt av dette, da de kan saksøkes for høye summer dersom det skjer personskader ved at istapper eller snømengder faller ned fra taket. 

Varmekablene monteres i takrenna og nedløpsrør. De fleste er forhåndsprogrammerte og selvbegrensende styringsenheter som tilfører stabil varme. De varmer når det trengs, og minimerer effekten når det er mindre nødvendig etter vær og temperatur. Den kan ikke slå seg selv av automatisk, men til dette formålet finnes styrings- eller utkoblingsmuligheter. En takrennetermostat gjør det hele mer energieffektivt, da den regulerer varmen ettersom temperaturen tilsier at det er fare for isdannelse. Dette gjør varmekabler til et kostnadseffektivt produkt med svært heldige egenskaper. Ta kontakt med ditt lokale elektrikerfirma for å få skreddersydd prisen på installasjonen etter dine behov. 

Eletrikertjenester på dagen – enkelt & rimelig. 

Elhjem
Vi godtar alle kredittkort for rask og enkel betaling.