Vanlige feil på varmepumpe

Heat Pump Replacing
Philip Nguyen
Philip Nguyen

Elhjem innholdsprodusent

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Varmepumpe

Varmepumpe er ei god investering for de fleste, og varmer opp eller kjøler ned hjemmet etter behov. Den bidrar til optimalt inneklima og er enkel å bruke dersom man har lest bruksanvisningen. Feil kan også forekomme, enten de skyldes brukerfeil eller tekniske feil på maskinen.

Enkle råd til god håndtering av varmepumpe

Det enkleste som er viktig å huske på, er å rengjøre varmepumpen regelmessig, skifte luftrengjøringsfilter, og få service på den hvert 2.-3. år for best vedlikehold. Dette vil gjøre at pumpen vil vare i mange år og med lite feil. Mange nybegynnere gjør feil ved å skru på feile innstillinger eller trykke på feil knapp på fjernkontrollen. Dette er det enkleste å fikse, og viser hvor viktig det er å lese brukermanualen. Enkelte er ikke klar over at dersom man har stilt inn timer på varmepumpa, vil den stoppe etter angitt tid. Dette blir da oppfattet som at pumpa har sluttet å fungere, selv om det bare er en feilinnstilling. 

Det er også viktig å peke fjernkontrollen mot innedelen av pumpa når man skal trykke på knapper. Pumpa vil da gi et “pip” for å bekrefte at den har mottatt signalet. Det er lett å tro at fjernkontrollen ikke fungerer dersom man ikke alltid gjør dette. Avriming av varmepumpa vil skje automatisk de første minuttene etter man har slått den på når det er kaldt ute. Dette kan ta noen minutter, og den slipper da ut vann på utsiden som for noen oppfattes som lekkasje, men er helt normalt. Altså fungerer pumpa selv om den ikke starter umiddelbart hver gang den slås på.

Feil på varmpumpe

Dersom lys blinker i varmepumpa, er det et tegn den gir for å vise at noe er feil. Man kan også feilsøke med fjernkontrollen for at den skal komme med en kode. Svaret på hva de ulike signalene betyr finnes i brukermanualen. Hvis pumpa har stoppet, er den vanligste feilen at kontakten ikke står i. Sjekk også sikring og jordfeilbryter på den aktuelle kursen, eller reset fjernkontrollen. Om fjernkontrollen ikke fungerer, er løsningen så enkel at det bare er å skifte batteriene. Dersom varmepumpen virker dårlig, er det lurt å rengjøre filtrene, sjekke at temperaturene den jobber i er innenfor pumpas arbeidsområde, og sjekke at den har fri luftstrøm. Du kan også prøve å slå av pumpa, trekke ut stikkontakten og slå av sikringen i fem minutter. Start den deretter på nytt igjen og sjekk at den virker på airconditioning eller oppvarming, og om den er nediset ute.

Elektriker varmepumpe

Når pumpa virker over lengre perioder, men sikringen går jevnlig, kan det være jordfeil på strømanlegget eller feil med varmekabel eller varmestav. Dersom feilen er på strømanlegget må elektriker kontaktes. Ellers er det greit å sjekke om det er støv på radiator, at spjeldet for utblåsning ikke er stengt, at pumpen ikke får tilført uteluft gjennom en åpen dør, vindu eller ventil, som kan gjøre at termostaten blir lurt. Hvis du fortsatt ikke har fått oppklaring i problemene etter disse rådene, er det eneste du kan gjøre å ta kontakt med et elektrikerfirma eller leverandøren. De kan finne ut av alle slags problemer og fikse de for deg.

 

Eletrikertjenester på dagen – enkelt & rimelig. 

Elhjem
Vi godtar alle kredittkort for rask og enkel betaling.