Elektriker lønn 2021

Norwegian Krones Banknotes on a Table
Philip Nguyen
Philip Nguyen

Elhjem innholdsprodusent

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Gjennomsnittslønn for elektrikere i 2020

I Norge er det ganske mange som velger å jobbe som elektrikere. Er du interessert i å jobbe som elektriker? Da lurer du kanskje på hvor mye elektrikere tjener i snitt, og hva som kan føre til at lønnen man får som elektriker varierer. I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over gjennomsnittslønnen til elektrikere og elektrikerlærlinger, og forteller deg hvordan du kan tjene mer lønn som elektriker.

 

Hva jobber en elektriker med?

En elektriker er en fagmann som jobber i elektriske lavspenningsanlegg.

Dette innebærer å bygge og vedlikeholde det elektriske anlegget i bolig og i næringsbygg.

En elektriker er en fagarbeider som jobber med strøm. Dette kan innebære å sjekke og reparere forskjellig elektrisk utstyr og elektriske installasjoner og apparater. Elektrikere kan arbeide både med boliger og andre bygninger, i tillegg til industri og landbruk, skip, olje- og gassinstallasjoner, kraftproduksjonsanlegg, og alarm- og sikkerhetsanlegg. 


For å kunne arbeide selvstendig som elektriker, må du ha fagbrev. Utdanningen som elektriker innebærer 4,5 år utdanningsløp som inneholder opplæring på skole, praktisk erfaring i bedrift og avsluttes med en praktisk og en teoretisk eksamen som må bestås før man får utdelt diplom og fagbrev.

 

Hvor mye tjener en elektriker?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå tjener en elektriker i snitt 517 440 kr per år. Det vil si at den gjennomsnittlige elektrikeren i Norge tjener 43 120 kr per måned. Vær oppmerksom på at disse tallene ble samlet inn i 2019.


Grunnlønnen du mottar som elektriker kan variere, men timelønnen for nyutdannede elektrikere ligger på rundt 210 kr i timen.

Hvorfor varierer lønnen til elektrikere?

Det er slik at lønnen varierer mellom ulike bransjer og ansiennitet, arbeidsplass spiller også en rolle for lønnen en elektriker får. Som regel tjener nyutdannede elektrikere mindre enn mer erfarne arbeidere innen elektrikerfaget.


 

Hvor mye tjener man som elektrikerlærling?

Når du jobber som lærling innen elektrikerfaget, vil du selvfølgelig tjene mindre enn det du vil tjene når du er ferdig utdannet som elektriker. 


Lønnen du får som elektrikerlærling kan variere. Generelt er det slik at man får 30% av den fulle lønnen man vil få som nyutdannet elektriker det første halvåret av lærlingstiden og 40% det andre halvåret. Det tredje semesteret får man 50%, og 80% det fjerde halvåret. 


Grunnen til at elektrikerlærlinger ikke får utbetalt full begynnerlønn under lærlingtiden er fordi lærlingen fortsatt er under opplæring, og ikke yter like mye som en fullt utdannet elektriker. Tariffavtalene er utviklet med tanke på at en som går i lære jobber 50% av tiden, og bruker 50% av tiden på opplæring – og det er grunnen til at en lærling mottar mindre enn lønnen til en kvalifisert fagarbeider. 


Lønnen elektrikerlærlinger får skal reflektere at lærlingen lærer mer hvert halvår og derfor er i stand til å jobbe mer – derfor stiger lønnen hvert semester. Når du er ferdig med lærlingtiden som elektriker, vil du tjene den vanlige begynnerlønnen innen elektrikerfaget.

 

Hvordan kan man tjene godt som elektriker?

Elektrikere med flere års erfaring vil vanligvis ha høyest lønn grunnet ansiennitet. Likevel bør du være klar over at overtidsbetaling kan høyne lønnen din, uansett hvor mye erfaring du har. 


Som elektriker kan man tjene ekstra når man jobber overtid, og overtidsbetaling kan fort føre til at du får utbetalt en god del mer i måneden. Hvis du ønsker å heve inntekten din, er det mulig å gjøre det hvis du er villig til å jobbe overtid. Det er svært utbredt blant elektrikere å jobbe overtid – faktisk er dette den yrkesgruppen som jobber mest overtid i Norge. Pass på arbeidsmiljøloven (maks overtid)


De som er utdannet som elektrikere kan velge å bruke akkordtariffen i stedet for servicelønnen som er mer vanlig i dag. Akkordlønn er et lønnssystem som innebærer at lønnen man får kommer an på produksjonsresultatet. Mange elektrikere opplever at det å arbeide akkord gir dem mer kontroll over egen arbeidstid og kan innebære at man får bedre betalt.

Eletrikertjenester på dagen – enkelt & rimelig. 

Elhjem
Vi godtar alle kredittkort for rask og enkel betaling.