Viktig å tenke når du skal installere ny taklampe

Philip Nguyen
Philip Nguyen

Elhjem innholdsprodusent

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Du har selv lov til å montere taklampe dersom det er opplegg for det, og du trenger ikke kontakte elektriker med mindre du ikke vet hvordan monteringen utføres. I forbindelse med dette kan du montere ledninger, bryter og støpsel til lampen. Det er viktig å ta forhåndsregler og kun installere lamper dersom man vet hva man gjør.


Den enkle fremgangsmåten

For det første må man finne ut om det trengs støpsel med eller uten jording. Dette sjekker man ved å se om uttak eller stikkontakt er jordet; for er uttaket eller stikkontakten jordet, skal støpselet også være det. For de fleste nyere boliger er det vanlig med jordet støpsel, men det vil stå på lampen om den er beregnet for med eller uten jording. Et støpsel med jording har tre ledninger, mens støpsel uten jording kun har to. Den jordede ledningen er grønn og gul, mens den nøytrale ledning er blå og faselederen er brun. Den jordede ledningen skal kobles til jordingssymbolet eller merket PE på støpselet. Blå og brun ledning skal festes til henholdsvis merket N og L, eller uansett merke dersom dette ikke spesifiseres. Det er viktig å påse at de strømførende ledningene ikke kobles på jordingen. 

For å feste ledningene, løsnes skruene i støpselet. Det må kuttes av en viss mengde plast på ledningen slik at kobbertrådene kommer frem, og disse skal tvinnes og tres inn i hullet under skruene på støpselet. Skruene må deretter strammes godt slik at ledningene sitter ordentlig fast. Ledningen må nå festes i klemmen på støpselet, og det er viktig at denne delen av ledningen har plastisolasjon på seg og er hel, slik at den ikke kommer løs ved bruk. Hvis det er en litt eldre bolig det gjelder, er det sannsynlig at lampen i taket skal festes i en sukkerbit. Dette gjøres med samme prinsipp som om ledningene festes i et støpsel, og det er viktig å stikke lederne ordentlig inn i klemmene og skru godt til for å få det til å sitte. Det anbefales imidlertid å ha montert et DCL-lokk i taket for tilkobling av lamper, og dette er vanlig i nyere boliger. 

 

Montere en bryter til lampen

Ofte trenger man en bryter til lampen, og dette kan monteres på samme måte som forklart over. Den eneste forskjellen er at det må gjøres to ganger, siden ledningen festes i bryteren på begge sider til støpselet og lampen.

 

Forhåndsregler

Det er viktig å være klar over hva som er lov å gjøre av elektrisk arbeid i hjemmet, og hva man helst bør ringe en elektriker for å få hjelp til. Det er for eksempel ikke lov å røre fastmonterte lamper, men man kan montere lamper der det er trukket kablet til koblingspunktet, og lampen må henge fra en krok, spiker eller skrue. Før du setter i gang med noe som helst, er det viktig å skru av den aktuelle kursen i sikringsskapet, og passe på at ingen kan skru den på mens du holder på. Når du er ferdig, skrur du på sikringen igjen og sjekker at alt fungerer som det skal. Hvis du har problemer eller trenger råd, får du mye hjelp av lysrådgivere der du kjøpte lampen, eller en rask telefon til en elektriker. Dersom du ikke får til å montere selv, er det lurt å overrekke oppdraget til en profesjonell elektriker. Da kan du være sikker på at arbeidet er korrekt utført og det er mindre sjanse for brann eller andre skader som følge av feilmontering.

 

Eletrikertjenester på dagen – enkelt & rimelig. 

Elhjem
Vi godtar alle kredittkort for rask og enkel betaling.